Witamy na stronie Ośrodka

  „Nic się nie dzieje bez przyczyny 
Ktoś Kogoś rodzi i odchodzi
Lecz zjawia się Ktoś całkiem Inny
Kto co dzień Cię miłością rodzi”
Anna Urbańska

Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/6
tel./fax 22 826-22-15, 22 827-50-23,
tel. kom. 501-615-204
PEKAO SA nr 78124061751111000045683264
KRS-0000134684

Ośrodek jest czynny:

Poniedziałek, Środa, czwartek:   8:00 - 19:00
Wtorek, piątek:                               8.00 - 16.00


Ośrodek Adopcyjny jest kontynuatorem Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego TPD, który powstał w roku 1960, jako pierwsza tego typu placówka w Polsce. Przy pomocy Ośrodka TPD powierzono rodzinom adopcyjnym i zastępczym prawie 4.000 dzieci. Ośrodek utworzył i prowadził 21 Rodzinnych Domów Dziecka w których opiekę rodzinną znalazło 127 dzieci. 

Ośrodek prowadzi:

- Poradnię i terapię dla rodziców adopcyjnych
- Poradnię dla dorosłych adoptowanych
- Poradnie dla rodzin biologicznych- dla matek w nieakceptowanej ciąży
- Warsztaty psychoedukacyjne
- Adopcyjny Telefon Zaufania 22 827-50-23


TWÓJ 1% PODATKU MOŻE ZMIENIĆ ŚWIAT DZIECKA

 

 
Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci kolejny raz serdecznie prosi o przekazanie 1% od podatku od dochodów osobistych. Środki przekazane przez Państwa w szczególności chcielibyśmy przeznaczyć na profesjonalne materiały dydaktyczne, które pozwolą na pogłębienie pracy z kandydatami na rodziców adopcyjnych i lepsze przygotowanie ich do tej roli. Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe zaufanie i wsparcie. Państwa ofiarność z lat ubiegłych istotnie przyczyniła się do wzmocnienia naszych działań na rzecz dzieci oczekujących na rodziców adopcyjnych.     
                      
       Nasz KRS 0000134684
 
Jeżeli pragną Państwo, aby Wasz 1% trafił jak najszybciej do nas, prosimy jako cel szczegółowy wpisać:
Ośrodek Adopcyjny TPD ul. Szpitalna 5/6
w Warszawie.

                                                                                                                  Dziękujemy!                                                                                       

 

 

SENAT ZA UREGULOWANIEM ADOPCJI ZE WSKAZANIEM

 
SENAT ZA UREGULOWANIEM ADOPCJI ZE WSKAZANIEM

To kompleksowe podejście do procesu adopcji. Uszczelniając go ograniczamy zjawisko handlu dziećmi – mówi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak o znowelizowanym (4 sierpnia) przez Senat Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz Kodeksie postępowania cywilnego.

W głosowaniu wzięło udział 74 senatorów. Za przyjęciem wniosku bez poprawek głosowało 73, jedna osoba była przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu.Choć trudno mówić o dokładnych danych, to internet jest pełny ogłoszeń, w których dziecko stawiane jest w roli przedmiotu kupna-sprzedaży. Tymczasem proces adopcji powinien polegać na umieszczeniu dziecka w rodzinie, która daje mu gwarancje miłości i rozwoju – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka. I tak, po zmianie przepisów rodzice będą mogli przed sądem opiekuńczym wskazać osobę przysposabiającego, którą może być wyłącznie krewny rodziców dziecka. Osobą wskazaną może być również małżonek jednego z rodziców. Nowe przepisy nie ograniczają możliwości wnioskowania o przysposobienie dziecka przez osoby posiadające pełne kwalifikacje i dotychczas biorące czynny udział w życiu i wychowaniu dziecka z poza jego rodziny – wyjaśnia Marek Michalak. Podziemie adopcyjne mają ograniczyć również zmiany w zakresie proceduralnym. Osoba starająca się o dziecko, już we wniosku musi wskazać ośrodek adopcyjny, w którym odbyła szkolenie. Sąd zwraca się do ośrodka o świadectwo ukończenia przez kandydata na rodzica szkolenia oraz o opinię kwalifikacyjną. W razie potrzeby uzasadnionej dobrem dziecka może także zasięgnąć opinii innej specjalistycznej placówki. Zmiany oznaczają, że przysposabiający dziecko zanim złoży wniosek i zanim będzie miał kontakt z dzieckiem, musi ukończyć specjalistyczne szkolenie – zauważa Marek Michalak. Nowelizacja zawiera również obowiązek zawiadomienia prokuratora o toczącym się postępowaniu w przypadku, gdy wniosek o przysposobienie dotyczy dziecka niezgłoszonego do ośrodka adopcyjnego. Nowelizację ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, przygotowała sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.

 

BIEŻĄCE WYDARZENIA W OŚRODKU ADOPCYJNYM TPD

 Bieżące Wydarzenia W Ośrodku Adopcyjnym TPD przy ul. Szpitalnej 5/6,

jak również ciekawe artykuły o adopcji

znajdą Państwo umieszczone na FACEBOOKU.

ZAPRASZAMY DO POLUBIENIA NASZEGO PROFILU.

https://www.facebook.com/adopcjatpd?ref=hl

 

 
Więcej artykułów…
Zobacz nas na Facebooku

          Ośrodek Adopcyjny TPD              w Warszawie, ul. Szpitalna 5

 

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 
Stronę odwiedziło:
Odsłon : 249443
Menu użytkownika