Witamy na stronie Ośrodka

  „Nic się nie dzieje bez przyczyny 
Ktoś Kogoś rodzi i odchodzi
Lecz zjawia się Ktoś całkiem Inny
Kto co dzień Cię miłością rodzi”
Anna Urbańska

Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/6
tel./fax 22 826-22-15, 22 827-50-23,
tel. kom. 501-615-204
PEKAO SA nr 78124061751111000045683264
KRS-0000134684

Ośrodek jest czynny:

Poniedziałek, Środa, czwartek:   8:00 - 19:00
Wtorek, piątek:                               8.00 - 16.00


Ośrodek Adopcyjny jest kontynuatorem Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego TPD, który powstał w roku 1960, jako pierwsza tego typu placówka w Polsce. Przy pomocy Ośrodka TPD powierzono rodzinom adopcyjnym i zastępczym prawie 4.000 dzieci. Ośrodek utworzył i prowadził 21 Rodzinnych Domów Dziecka w których opiekę rodzinną znalazło 127 dzieci. 

Ośrodek prowadzi:

- Poradnię i terapię dla rodziców adopcyjnych
- Poradnię dla dorosłych adoptowanych
- Poradnie dla rodzin biologicznych- dla matek w nieakceptowanej ciąży
- Warsztaty psychoedukacyjne
- Adopcyjny Telefon Zaufania 22 827-50-23


SENAT ZA UREGULOWANIEM ADOPCJI ZE WSKAZANIEM

 
SENAT ZA UREGULOWANIEM ADOPCJI ZE WSKAZANIEM

To kompleksowe podejście do procesu adopcji. Uszczelniając go ograniczamy zjawisko handlu dziećmi – mówi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak o znowelizowanym (4 sierpnia) przez Senat Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz Kodeksie postępowania cywilnego.

W głosowaniu wzięło udział 74 senatorów. Za przyjęciem wniosku bez poprawek głosowało 73, jedna osoba była przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu.Choć trudno mówić o dokładnych danych, to internet jest pełny ogłoszeń, w których dziecko stawiane jest w roli przedmiotu kupna-sprzedaży. Tymczasem proces adopcji powinien polegać na umieszczeniu dziecka w rodzinie, która daje mu gwarancje miłości i rozwoju – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka. I tak, po zmianie przepisów rodzice będą mogli przed sądem opiekuńczym wskazać osobę przysposabiającego, którą może być wyłącznie krewny rodziców dziecka. Osobą wskazaną może być również małżonek jednego z rodziców. Nowe przepisy nie ograniczają możliwości wnioskowania o przysposobienie dziecka przez osoby posiadające pełne kwalifikacje i dotychczas biorące czynny udział w życiu i wychowaniu dziecka z poza jego rodziny – wyjaśnia Marek Michalak. Podziemie adopcyjne mają ograniczyć również zmiany w zakresie proceduralnym. Osoba starająca się o dziecko, już we wniosku musi wskazać ośrodek adopcyjny, w którym odbyła szkolenie. Sąd zwraca się do ośrodka o świadectwo ukończenia przez kandydata na rodzica szkolenia oraz o opinię kwalifikacyjną. W razie potrzeby uzasadnionej dobrem dziecka może także zasięgnąć opinii innej specjalistycznej placówki. Zmiany oznaczają, że przysposabiający dziecko zanim złoży wniosek i zanim będzie miał kontakt z dzieckiem, musi ukończyć specjalistyczne szkolenie – zauważa Marek Michalak. Nowelizacja zawiera również obowiązek zawiadomienia prokuratora o toczącym się postępowaniu w przypadku, gdy wniosek o przysposobienie dotyczy dziecka niezgłoszonego do ośrodka adopcyjnego. Nowelizację ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, przygotowała sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.

 

BIEŻĄCE WYDARZENIA W OŚRODKU ADOPCYJNYM TPD

 Bieżące Wydarzenia W Ośrodku Adopcyjnym TPD przy ul. Szpitalnej 5/6,

jak również ciekawe artykuły o adopcji

znajdą Państwo umieszczone na FACEBOOKU.

ZAPRASZAMY DO POLUBIENIA NASZEGO PROFILU.

https://www.facebook.com/adopcjatpd?ref=hl

 

 

"PIKNIK Z BAJKĄ ADOPCYJNĄ"

                
 
       FOTORELACJA Z PIKNIKU Z "BAJKĄ  ADOPCYJNĄ, KTÓRY SIĘ ODBYŁ
W DNIU 30.05.2015 W HELENOWIE
 
 

 
Więcej artykułów…
Zobacz nas na Facebooku

          Ośrodek Adopcyjny TPD              w Warszawie, ul. Szpitalna 5

 

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
Stronę odwiedziło:
Odsłon : 236131
Menu użytkownika